• Splošni pogoji nagradne igre Daj naprej

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE DAJ NAPREJ

1.    ORGANIZATOR IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizira družba Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale, matična številka 5033195000 (v nadaljevanju: Organizator). 
Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov nagrade@tosama.si.

 

2.    NAZIV, ČAS TRAJANJA IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira pod nazivom Daj naprej.  (v nadaljevanju: nagradna igra). Pravila in splošni pogoji nagradne igre bodo objavljeni na Facebook strani Tosama Bela štacunca na povezavi www.facebook.com/BelaStacunca ter na spletni strani www.tosama.si.
Nagradna igra bo potekala v obdobju od vključno 17. 3. 2017 do 20. 4. 2017 do polnoči. Nagradna igra bo skupno trajala 35 dni in je sestavljena iz petih delov:
1. del: Zbiranje in urejanje slik po elektronski pošti (17. 3. do 2. 4. 2017)
2. del: Komisija izbere 50 fotografij (3. 4. 2017)
3. del: Prvi krog glasovanja na Facebooku (3. 4. do 9. 4. 2017)
4. del: Drugi krog glasovanja na Facebooku (10. 4. do 20. 4. 2017)
5. del: Razglasitev nagrajencev (21. 4. 2017)
K nagradni igri bomo povabili z objavo na Facebook strani (Tosama Bela štacunca in Jasmin), z objavo na spletni strani (www.tosama.si), z elektronskim sporočilom, z objavami pri naših spletnih partnerjih in z oglaševanjem na prodajnih mestih.

 

3.    POTEK NAGRADNE IGRE

1. del: Zbiranje in urejanje slik po elektronski pošti (17. 3. do 2. 4. 2017)
V nagradni igri sodeluješ tako, da pošlješ fotografijo z motivom, kako vložek/vložke Jasmin nature podeliš s svojo prijateljico/mamo/hčerko/sosedo/sošolko. Na fotografiji morata biti vidni 2 osebi in ne samo roki dveh oseb. Iz fotografije mora biti razvidno, da gre za Jasmin nature (normal ali super) vložek/vložke.
Poleg fotografije je potrebno obvezno pripisati kratek komentar, zakaj svoji prijateljici oz. mami/hčerki/sosedi/sošolki priporočaš uporabo vložkov Jasmin nature. V nagradni igri bodo sodelovale izključno fotografije s komentarji. Fotografije so lahko posnete s fotoaparatom ali telefonom. V nagradni igri žirija ne bo ocenjevala kakovosti fotografije, ampak njeno vsebino in pripisan komentar.
Fotografijo pošljite od 17. 3. do 2. 4. 2017 na elektronski naslov nagrade@tosama.si. Po prejemu fotografije boste prejeli s strani organizatorja elektronsko sporočilo, v katerem vas bomo obvestili o določbi 4. člena splošnih pogojev, ki določa, da sodelujoči s pošiljanjem fotografije na naš naslov soglaša z uporabo splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji ne dovoli sodelovanja v nagradni igri pošiljateljem fotografij in komentarjev, ki niso v skladu s pravili te nagradne igre. V nagradno igro ne bodo vključene fotografije, ki bi bile neetične, nemoralne ali bi nakazovale na kršenje predpisov. Poleg tega udeleženci nagradne igre ne smejo sodelovati s fotografijami, ki prikazujejo kakršnokoli žaljivo, ekstremistično ali škodljivo tematiko. Organizator nagradne igre po lastni presoji tovrstnih fotografij ne objavi in jim ne omogoči sodelovanja v nagradni igri. V primeru pošiljanja fotografij in komentarjev v nasprotju s temi pogoji  bodo uporabniki takoj izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in, v kolikor bo to potrebno, tudi kazensko ovadeni, preganjani ali pa bo podana prijava drugim pristojnim organom. Poleg fotografije mora sodelujoči pripisati in objaviti tudi komentar, zakaj je s fotoaparatom ujel ta trenutek. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji izloči komentarje, ki niso v skladu s pravili te nagradne igre. Komentarji ne smejo biti neetični, nemoralni ali kako drugače kršiti predpisov.
Posamezni sodelujoči s poslano fotografijo na elektronski naslov nagrade@tosama.si jamči, da je fotografija njegovo avtorsko delo. Avtor organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo in uporabo fotografije za namen izvedbe nagradne igre. Sodelujoči jamči organizatorju, da z objavo fotografije in komentarja niso kršene avtorske ali osebnostne pravice tretjih oseb. V primeru, da je sodelujoči na fotografiji fotografiral druge osebe, se s sodelovanjem v tej nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb za posredovanje in uporabo fotografije za namen nagradne igre. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec jamči, da je pridobil soglasje osebe, ki je na fotografiji (v primeru mladoletne osebe pa njenega zakonitega zastopnika ali skrbnika), ali posestnika  zasebnih prostorov, če je s fotografijo poseženo v zasebnost teh oseb. Udeleženec soglaša, da za morebitne kršitve avtorskih ali osebnostnih pravic tretjih oseb odškodninsko in kazensko odgovarja avtor sam. Udeleženec se na poziv organizatorja zaveže predložiti pisno soglasje k fotografiranju in objavi fotografije, osebe, ki je na fotografiji ali njenega zakonitega zastopnika ali skrbnika, ali posestnika zasebnih prostorov na fotografiji. Udeleženec se zavezuje nemudoma sporočiti organizatorju vsako okoliščino, ki bi kazala na to, da oseba, v katere zasebnost je z objavo fotografije poseženo, z objavo ne soglaša.

2. del: Komisija izbere 50 fotografij (3. 4. 2017)
Petčlanska komisija, katere sestavo določi organizator, bo med vsemi fotografijami, ki bodo na elektronski naslov prispele do 2. 4. 2017 do polnoči, izbrala 50 fotografij, ki se bodo uvrstile v prvi krog glasovanja. Komisija bo svojo odločitev sprejela dne 3. 4. 2017.

3. del: Prvi krog glasovanja na Facebooku (3. 4. do 9. 4. 2017)
Na podlagi izbora komisije bo Organizator dne 3. 4. 2017 v Facebook galerijo z nazivom NAGRADNA IGRA DAJ NAPREJ (1. del glasovanja) z namenom izvedbe prvega kroga glasovanja naložil 50 fotografij, ki bodo izmed vseh poslanih fotografij do vključno 2. 4. 2017 izbrane s strani komisije organizatorja.
Z dnem 3. 4. 2017 se na Facebook profilu Tosama Bela štacunca (www.facebook.com/BelaStacunca) v galeriji prične glasovanje na način zbiranja »všečkov« pod posamezno fotografijo s komentarjem. Zbiranje »všečkov« bo možno do vključno 9. 4. 2017 do polnoči.
20 sodelujočih fotografij , ki bodo v obdobju prvega kroga glasovanja prejele največ »všečkov,« se bo uvrstilo v drugi krog glasovanja.

4. del: Drugi krog glasovanja na Facebooku (10. 4. do 20. 4. 2017)
Na podlagi glasovanja prvega kroga Organizator dne 10. 4. 2017 v Facebook galerijo z nazivom NAGRADNA IGRA DAJ NAPREJ (2. del glasovanja) z namenom izvedbe drugega kroga glasovanja naloži 20 fotografij s komentarji, ki so v prvem krogu prejele največ »všečkov«.
Z dnem 10. 4. 2017 se na Facebook profilu Tosama Bela štacunca (www.facebook.com/BelaStacunca) prične drugi krog glasovanja na način zbiranja »všečkov« pod posamezno fotografijo s komentarjem. Zbiranje »všečkov« bo možno do vključno 20. 4. 2017 do polnoči.
»Všečki« prvega kroga glasovanja se v drugem krogu glasovanja ne upoštevajo.

5. del: Razglasitev nagrajencev (21. 4. 2017)
21. 4. 2017 bo strokovna komisija Organizatorja ugotovila izid glasovanja s pisnim zapisnikom in razglasila nagrajence nagradne igre, ki sta odvisna samo od števila zbranih »všečkov« pod posamezno fotografijo v drugem krogu glasovanja. Strokovno komisijo Organizatorja sestavlja 5 članov. Vsak nagrajenec je upravičen le do ene nagrade.

 

4.    NAGRADNI SKLAD, NAGRADE IN ZMAGOVALCI

Nagradni sklad je sestavljen iz naslednjih nagrad:
Prva (1.) nagrada: 6-mesečna zaloga vložkov Jasmin nature za obe osebi na fotografiji.
Druga (2.) nagrada: 3-mesečna zaloga vložkov Jasmin nature za obe osebi na fotografiji.
Tretja (3.) nagrada: 1- mesečna zaloga vložkov Jasmin nature za obe osebi na fotografiji.
Nagrada žirije: 3-mesečna zaloga vložkov Jasmin nature za obe osebi na fotografiji.

Udeleženci, ki so osvojili nagrade, bodo o tem obveščeni preko Facebook objave na Facebook strani Tosama Bela štacunca in preko elektronske pošte.
Organizator bo podatke nagrajencev (ime in priimek) objavil na spletni strani www.tosama.si in na Facebook strani Tosama Bela štacunca.

Obvestilo o tem, da je bil udeleženec nagrajen, skupaj s pozivom, katere podatke mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo Organizator poslal izžrebancu po elektronski pošti na naslov, s katerega je poslal fotografijo. Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 10-ih dneh po prejemu obvestila pošlje po pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka in davčna izpostava ter predloži kopijo potrdila o davčni številki. Osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki jim je bila omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev staršev oz. zakonitega zastopnika.

Nagrajenec je dolžan prevzeti nagrado v roku 15 dni od dne, ko mu jo vročevalec prvič poskuša vročiti. Nagrajenec ob prejemu nagrade podpiše izjavo, da je nagrado prejel. Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o nagrajencu, kot so navedeni v zapisniku komisije o nagrajencih na podlagi zbranih »všečkov«  in poslanimi pisnimi dokazili. V primeru, da se podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli. Osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki jim je omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko prevzamejo nagrado le v spremstvu zakonitega zastopnika ali skrbnika. Zakoniti zastopnik osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki ji je bila omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, mora poleg svojega osebnega dokumenta predložiti tudi dokument, ki dokazuje njegovo upravičenje za zastopanje (npr. rojstni list, odločba). V primeru, da nagrajenci Organizatorju ne posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov in jim iz tega razloga Organizator nagrade ne more vročiti, izgubijo pravico do nagrad, organizator pa je prost svoje obveznosti izročitve nagrad takim nagrajencem.

Vrednost nagrade predstavlja za nagrajenca doseženi neto dohodek. V skladu s 108. členom Zakona o dohodnini organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini. Davek od glavne nagrade plača za nagrajenca organizator nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre.

Nagrade niso izplačljive v gotovini in nagrad ni mogoče zamenjati za druge nagrade.

 • Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
  dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov izžrebancev za namen javne objave izžrebancev nagradne igre (ime in priimek). S poslano fotografijo na naslov nagrade@tosama.si poda nagrajenec soglasje, da se njegovi osebni podatki objavijo na spletni strani www.tosama.si, in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre. Istočasno tudi soglaša, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, določen z veljavnimi predpisi in s temi pravili. Po poteku rokov za obvezno hrambo podatkov se osebni podatki izbrišejo, oziroma uničijo. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namen izvedbe te nagradne igre, za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre in za obračunavanje akontacije dohodnine. Organizator sme osebne podatke uporabiti za namen, da stopi v stik s posameznim nagrajencem z namenom sklepanja naknadnih dogovorov. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Predaja nagrad, bo izvedena med 21. 4. 2017 in 21. 5. 2017.
V kolikor se finalisti v desetih dneh od objave na Facebook strani in poslanega obvestila po elektronski pošti ne bodo odzvali, si Organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli naslednjemu z največ »všečki« v drugem delu glasovanja. 
Izid te nagradne igre in določitev nagrajencev ni odvisna od naključja ali kakšnega negotovega dogodka.  Ta nagradna igra namreč ne predstavlja igre na srečo v smislu veljavnega Zakona o igrah na srečo, ampak je njegov končni izid odvisen izključno od doseženih rezultatov na določenem področju v skladu s temi splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri.
Nakup izdelkov ali uporaba storitev oziroma ugodnosti Organizatorja ni pogoj za upravičenost do udeležbe v nagradni igri ali pridobitve nagrade.

 

5.    POGOJI ZA UDELEŽBO V NAGRADNI IGRI

S sodelovanjem v nagradni igri z objavo fotografije se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in z njimi soglaša. Vsak udeleženec se z njimi lahko seznani pred sodelovanjem v nagradni igri. V nagradni igri Daj naprej se lahko za eno izmed nagrad potegujejo le tisti, ki sodelujejo s fotografijo.
Udeležencu, ki s splošnimi pogoji te nagradne igre ne soglaša, organizator ni dolžan omogočiti sodelovanja v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe. Pravne osebe ali druge entitete v nagradni igri ne morejo sodelovati kot udeleženci.
V nagradni igri lahko sodelujejo samo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije. Osebe, mlajše od 18 let ali osebe, ki jim je v celoti ali omejeno odvzeta poslovna sposobnost, lahko sodelujejo le s soglasjem svojega zakonitega zastopnika ali skrbnika.
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
Organizator udeležencem, ki pogojev iz tega člena ne izpolnjujejo, ni dolžan izročiti nagrade.

 

6.    VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Organizator se obvezuje, da bo podatke sodelujočih obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih Organizatorja.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje zbrane osebne podatke ustrezno varovati in na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni. Udeleženec igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo Odjava, ki bo sestavni del elektronskega sporočila. V kolikor udeleženec nagradne igre zahteva, da se podatki umaknejo v času potekanja nagradne igre, se šteje, da se iz nagradne igre umika.
Organizator ne odgovarja za morebitno kršenje obveznosti varstva osebnih podatkov ali prepovedi iznosa osebnih podatkov v tretjo državo, ki bi ga povzročil Facebook, Inc. ali Facebook Ireland Limited.

 

7.    ODGOVORNOST

Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani, na kateri poteka nagradna igra, zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so zunaj Organizatorjevega nadzora.
Sodelujoči v tej nagradni igri soglašajo, da družbi  Facebook Inc. in Facebook Ireland Limited nista organizatorja te nagradne igre ter nimata pravic in obveznosti iz naslova obljubljenih nagrad (nagradne igre), ne prirejata in nista pokrovitelja te nagradne igre. Navedeni družbi ne določata pravil te nagradne igre, ne sodelujeta pri izbiri nagrajencev in na noben drug način ne vodita te nagradne igre.

 

8.    SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na strani Facebook strani Tosama Bela štacunca (www.facebook.com/BelaStacunca) in na spletni strani www.tosama.si

 

9.    Za vse spore, ki izhajajo iz nagradne igre je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Na Viru, 17. marec 2017

Organizator:
Tosama d.o.o., Domžale

© Tosama. Online store by Shopamine. COOKIE-EINSTELLUNGENMeine datai
      https://www.tosama.si/de/o-tosami
      https://www.tosama.si/de/izdelki-in-blagovne-znamke
      https://www.tosama.si/de/blagovne-znamke
      https://www.tosama.si/de/private-label
      https://www.tosamashop.si
    

Neben obligatorischen Cookies verwenden wir auf der Tosama Seite auch Analyse- und Werbe-Cookies sowie Cookies für soziale Netzwerke.

Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf die Taste Ich stimme zu. Für eine detaillierte Beschreibung und um die Verwendung einzelner Cookies festzulegen, klicken Sie auf den Link Cookie-Einstellungen.

×
Managing cookies on the Tosama website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.