OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA

Lokacije izvajanja videonadzora:

 • Vhod v območje Tosame
 • Mikalnica in skladišče gotovih izdelkov
 • Območje odlaganja odpadkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Tosama d.o.o.,  Vir,  Šaranovičeva c. 35,  1230 Domžale,   01 72 90 100,  

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

dpo@tosama.si

Namen izvajanja videonadzora:

Vhodi: 

 • Varovanja premoženja.
 • Nadzora nad vstopom/izstopom.
 • Varnost zaposlenih. 

Mikalnica in skladišče gotovih izdelkov: 

 • Varovanja premoženja.
 • Zagotavljanja varnosti zaposlenih (varstvo pri delu, požarna varnost in drugi varnostni incidenti).
 • Spoštovanje IFS – HPC standarda za zaščito izdelkov in dobre proizvodne (vključno skladiščne) prakse izdelkov, ki so namenjeni osebni higieni ter na tej podlagi sprejetih smernic ter ukrepov podjetja za spoštovanje standarda.
 • Preprečevanje vandalizma. 
 • Učinkovito odkrivanje in pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih neustreznih dejanj  proizvodnega procesa, ki so povezani z oškodovanjem družbe ter varnostnimi incidenti. 

Prostor za odlaganje odpadkov: 

 • Varovanja premoženja.
 • Zagotavljanja varnosti zaposlenih (varstvo pred požari in drugimi varnostnimi incidenti).
 • Preprečitev oškodovanja družbe zaradi neustreznega razporejanja odpadkov.
 • Preprečitev nepravilnega odlaganja odpadkov (npr. nevarnih odpadkov ali drugih večjih količin neustreznih odpadkov).
 • Preprečevanje vandalizma.
 • Učinkovito odkrivanje storilcev kaznivih dejanj in učinkoviti pregon storilcev; 
 • Zagotavljanje varnosti pred požarom.
 • Preprečitev nevarnosti za življenje in zdravje zaposlenih ter nevarnosti za okolje. 
 • Zagotavljanje izpolnjevanja sprejetih standardov in smernic družbe (Načrt ravnanja z odpadki). 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:

 • Datum in čas vstopa in izstopa iz območja videonadzora
 • posnetek podobe posameznika
 • podatek o lokaciji

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vhodi: Zakoniti interes - 6(1) f GDPR in 77. člen ZVOP-2

Mikalnica in skladišče gotovih izdelkov: Zakoniti interes – 6 /1) f GDPR in 78. člen ZVOP-2

Prostor za odlaganje odpadkov: Zakoniti interes 6 (1) f 

Obrazložitev zakonitih interesov (proizvodni in skladiščni prostori, prostor za odlaganje odpadkov)

Z izvajanjem videonadzora preprečujemo morebitno nastalo premoženjsko škodo (poškodovanje strojev, tatvine, poškodovanje izdelkov ipd.) in zmanjšujemo tveganja za nesreče pri delu. Dolžnost podjetja je tudi, da spoštuje standard IFS HPC. S tem svetovnim standardom za  varnost in kakovost izdelkov za gospodinjstvo in nego lahko podjetja  iz celotne dobavne verige v segmentu "Gospodinjstvo in osebna nega" s pomočjo revizij dokažejo svojo varnost in kakovost proizvodnje. Na ta način dobavitelji in proizvajalci zmanjšujejo morebitna tveganja za stranke in končne potrošnike.  Eden od pomembnih ukrepov za spoštovanje standarda je vzpostavitev ustreznega nadzora nad proizvodnim procesom, ki ga podjetje lahko učinkovito izvaja  z uvedbo videonadzora.

Podjetje je tudi dolžno vzpostaviti ustrezen nadzor nad odlaganjem odpadkov in pri tem upoštevati smernice za ravnanjem z odpadki (glej EU Tehnične smernice o razvrščanju odpadkov, z dne 9.4. 2023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0409%2801%29 ).  Odpadki morajo biti ustrezno sortirani, če to ni izvedeno v skladu s pravili, se podjetju zaračunajo dodatni stroški in to povzroča premoženjsko škodo.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebne podatke lahko obdelujejo: 

 • pogodben obdelovalec (zunanji vzdrževalec programske opreme oz. videonadzornega sistema)
 • policija in  drugi subjekti, ki izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov

Posnetki se hranijo 60 dni. 

Živa slika 

Dostop do žive je omogočen zaradi preventivnega namena in sicer se tako lahko zagotovi preprečitev nevarnosti za ljudi ali premoženje. Dostop je omogočen le pooblaščenim osebam, ki lahko preprečijo nevarnost. 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Posameznik ima pravico do informiranja (obvestilo, da so kamere in da se izvaja snemanje je na vidnem mestu), do dostopa do podatkov (seznanitev s posnetkom), do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. Pravice niso absolutne, obravnavajo se od primera do primera. Morebitne vloge se posredujejo preko e-pošte na naslov: dpo@tosama.si

Avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje ne poteka.

Ali je obdelava osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost?

Ne.  

Pravica do pritožbe:

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

© Tosama. Online store by Shopamine. COOKIE-EINSTELLUNGENMeine datai
      https://www.tosama.si/de/o-tosami
      https://www.tosama.si/de/izdelki-in-blagovne-znamke
      https://www.tosama.si/de/blagovne-znamke
      https://www.tosama.si/de/private-label
    

Neben obligatorischen Cookies verwenden wir auf der Tosama Seite auch Analyse- und Werbe-Cookies sowie Cookies für soziale Netzwerke.

Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf die Taste Ich stimme zu. Für eine detaillierte Beschreibung und um die Verwendung einzelner Cookies festzulegen, klicken Sie auf den Link Cookie-Einstellungen.

×
Managing cookies on the Tosama website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.