• Splošni pogoji nagradne igre Daj naprej

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE DAJ NAPREJ

1.    ORGANIZATOR IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizira družba Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale, matična številka 5033195000 (v nadaljevanju: Organizator). 
Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov nagrade@tosama.si.

 

2.    NAZIV, ČAS TRAJANJA IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira pod nazivom Daj naprej.  (v nadaljevanju: nagradna igra). Pravila in splošni pogoji nagradne igre bodo objavljeni na Facebook strani Tosama Bela štacunca na povezavi www.facebook.com/BelaStacunca ter na spletni strani www.tosama.si.
Nagradna igra bo potekala v obdobju od vključno 17. 3. 2017 do 20. 4. 2017 do polnoči. Nagradna igra bo skupno trajala 35 dni in je sestavljena iz petih delov:
1. del: Zbiranje in urejanje slik po elektronski pošti (17. 3. do 2. 4. 2017)
2. del: Komisija izbere 50 fotografij (3. 4. 2017)
3. del: Prvi krog glasovanja na Facebooku (3. 4. do 9. 4. 2017)
4. del: Drugi krog glasovanja na Facebooku (10. 4. do 20. 4. 2017)
5. del: Razglasitev nagrajencev (21. 4. 2017)
K nagradni igri bomo povabili z objavo na Facebook strani (Tosama Bela štacunca in Jasmin), z objavo na spletni strani (www.tosama.si), z elektronskim sporočilom, z objavami pri naših spletnih partnerjih in z oglaševanjem na prodajnih mestih.

 

3.    POTEK NAGRADNE IGRE

1. del: Zbiranje in urejanje slik po elektronski pošti (17. 3. do 2. 4. 2017)
V nagradni igri sodeluješ tako, da pošlješ fotografijo z motivom, kako vložek/vložke Jasmin nature podeliš s svojo prijateljico/mamo/hčerko/sosedo/sošolko. Na fotografiji morata biti vidni 2 osebi in ne samo roki dveh oseb. Iz fotografije mora biti razvidno, da gre za Jasmin nature (normal ali super) vložek/vložke.
Poleg fotografije je potrebno obvezno pripisati kratek komentar, zakaj svoji prijateljici oz. mami/hčerki/sosedi/sošolki priporočaš uporabo vložkov Jasmin nature. V nagradni igri bodo sodelovale izključno fotografije s komentarji. Fotografije so lahko posnete s fotoaparatom ali telefonom. V nagradni igri žirija ne bo ocenjevala kakovosti fotografije, ampak njeno vsebino in pripisan komentar.
Fotografijo pošljite od 17. 3. do 2. 4. 2017 na elektronski naslov nagrade@tosama.si. Po prejemu fotografije boste prejeli s strani organizatorja elektronsko sporočilo, v katerem vas bomo obvestili o določbi 4. člena splošnih pogojev, ki določa, da sodelujoči s pošiljanjem fotografije na naš naslov soglaša z uporabo splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji ne dovoli sodelovanja v nagradni igri pošiljateljem fotografij in komentarjev, ki niso v skladu s pravili te nagradne igre. V nagradno igro ne bodo vključene fotografije, ki bi bile neetične, nemoralne ali bi nakazovale na kršenje predpisov. Poleg tega udeleženci nagradne igre ne smejo sodelovati s fotografijami, ki prikazujejo kakršnokoli žaljivo, ekstremistično ali škodljivo tematiko. Organizator nagradne igre po lastni presoji tovrstnih fotografij ne objavi in jim ne omogoči sodelovanja v nagradni igri. V primeru pošiljanja fotografij in komentarjev v nasprotju s temi pogoji  bodo uporabniki takoj izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in, v kolikor bo to potrebno, tudi kazensko ovadeni, preganjani ali pa bo podana prijava drugim pristojnim organom. Poleg fotografije mora sodelujoči pripisati in objaviti tudi komentar, zakaj je s fotoaparatom ujel ta trenutek. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji izloči komentarje, ki niso v skladu s pravili te nagradne igre. Komentarji ne smejo biti neetični, nemoralni ali kako drugače kršiti predpisov.
Posamezni sodelujoči s poslano fotografijo na elektronski naslov nagrade@tosama.si jamči, da je fotografija njegovo avtorsko delo. Avtor organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo in uporabo fotografije za namen izvedbe nagradne igre. Sodelujoči jamči organizatorju, da z objavo fotografije in komentarja niso kršene avtorske ali osebnostne pravice tretjih oseb. V primeru, da je sodelujoči na fotografiji fotografiral druge osebe, se s sodelovanjem v tej nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb za posredovanje in uporabo fotografije za namen nagradne igre. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec jamči, da je pridobil soglasje osebe, ki je na fotografiji (v primeru mladoletne osebe pa njenega zakonitega zastopnika ali skrbnika), ali posestnika  zasebnih prostorov, če je s fotografijo poseženo v zasebnost teh oseb. Udeleženec soglaša, da za morebitne kršitve avtorskih ali osebnostnih pravic tretjih oseb odškodninsko in kazensko odgovarja avtor sam. Udeleženec se na poziv organizatorja zaveže predložiti pisno soglasje k fotografiranju in objavi fotografije, osebe, ki je na fotografiji ali njenega zakonitega zastopnika ali skrbnika, ali posestnika zasebnih prostorov na fotografiji. Udeleženec se zavezuje nemudoma sporočiti organizatorju vsako okoliščino, ki bi kazala na to, da oseba, v katere zasebnost je z objavo fotografije poseženo, z objavo ne soglaša.

2. del: Komisija izbere 50 fotografij (3. 4. 2017)
Petčlanska komisija, katere sestavo določi organizator, bo med vsemi fotografijami, ki bodo na elektronski naslov prispele do 2. 4. 2017 do polnoči, izbrala 50 fotografij, ki se bodo uvrstile v prvi krog glasovanja. Komisija bo svojo odločitev sprejela dne 3. 4. 2017.

3. del: Prvi krog glasovanja na Facebooku (3. 4. do 9. 4. 2017)
Na podlagi izbora komisije bo Organizator dne 3. 4. 2017 v Facebook galerijo z nazivom NAGRADNA IGRA DAJ NAPREJ (1. del glasovanja) z namenom izvedbe prvega kroga glasovanja naložil 50 fotografij, ki bodo izmed vseh poslanih fotografij do vključno 2. 4. 2017 izbrane s strani komisije organizatorja.
Z dnem 3. 4. 2017 se na Facebook profilu Tosama Bela štacunca (www.facebook.com/BelaStacunca) v galeriji prične glasovanje na način zbiranja »všečkov« pod posamezno fotografijo s komentarjem. Zbiranje »všečkov« bo možno do vključno 9. 4. 2017 do polnoči.
20 sodelujočih fotografij , ki bodo v obdobju prvega kroga glasovanja prejele največ »všečkov,« se bo uvrstilo v drugi krog glasovanja.

4. del: Drugi krog glasovanja na Facebooku (10. 4. do 20. 4. 2017)
Na podlagi glasovanja prvega kroga Organizator dne 10. 4. 2017 v Facebook galerijo z nazivom NAGRADNA IGRA DAJ NAPREJ (2. del glasovanja) z namenom izvedbe drugega kroga glasovanja naloži 20 fotografij s komentarji, ki so v prvem krogu prejele največ »všečkov«.
Z dnem 10. 4. 2017 se na Facebook profilu Tosama Bela štacunca (www.facebook.com/BelaStacunca) prične drugi krog glasovanja na način zbiranja »všečkov« pod posamezno fotografijo s komentarjem. Zbiranje »všečkov« bo možno do vključno 20. 4. 2017 do polnoči.
»Všečki« prvega kroga glasovanja se v drugem krogu glasovanja ne upoštevajo.

5. del: Razglasitev nagrajencev (21. 4. 2017)
21. 4. 2017 bo strokovna komisija Organizatorja ugotovila izid glasovanja s pisnim zapisnikom in razglasila nagrajence nagradne igre, ki sta odvisna samo od števila zbranih »všečkov« pod posamezno fotografijo v drugem krogu glasovanja. Strokovno komisijo Organizatorja sestavlja 5 članov. Vsak nagrajenec je upravičen le do ene nagrade.

 

4.    NAGRADNI SKLAD, NAGRADE IN ZMAGOVALCI

Nagradni sklad je sestavljen iz naslednjih nagrad:
Prva (1.) nagrada: 6-mesečna zaloga vložkov Jasmin nature za obe osebi na fotografiji.
Druga (2.) nagrada: 3-mesečna zaloga vložkov Jasmin nature za obe osebi na fotografiji.
Tretja (3.) nagrada: 1- mesečna zaloga vložkov Jasmin nature za obe osebi na fotografiji.
Nagrada žirije: 3-mesečna zaloga vložkov Jasmin nature za obe osebi na fotografiji.

Udeleženci, ki so osvojili nagrade, bodo o tem obveščeni preko Facebook objave na Facebook strani Tosama Bela štacunca in preko elektronske pošte.
Organizator bo podatke nagrajencev (ime in priimek) objavil na spletni strani www.tosama.si in na Facebook strani Tosama Bela štacunca.

Obvestilo o tem, da je bil udeleženec nagrajen, skupaj s pozivom, katere podatke mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo Organizator poslal izžrebancu po elektronski pošti na naslov, s katerega je poslal fotografijo. Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 10-ih dneh po prejemu obvestila pošlje po pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka in davčna izpostava ter predloži kopijo potrdila o davčni številki. Osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki jim je bila omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev staršev oz. zakonitega zastopnika.

Nagrajenec je dolžan prevzeti nagrado v roku 15 dni od dne, ko mu jo vročevalec prvič poskuša vročiti. Nagrajenec ob prejemu nagrade podpiše izjavo, da je nagrado prejel. Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o nagrajencu, kot so navedeni v zapisniku komisije o nagrajencih na podlagi zbranih »všečkov«  in poslanimi pisnimi dokazili. V primeru, da se podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli. Osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki jim je omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko prevzamejo nagrado le v spremstvu zakonitega zastopnika ali skrbnika. Zakoniti zastopnik osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki ji je bila omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, mora poleg svojega osebnega dokumenta predložiti tudi dokument, ki dokazuje njegovo upravičenje za zastopanje (npr. rojstni list, odločba). V primeru, da nagrajenci Organizatorju ne posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov in jim iz tega razloga Organizator nagrade ne more vročiti, izgubijo pravico do nagrad, organizator pa je prost svoje obveznosti izročitve nagrad takim nagrajencem.

Vrednost nagrade predstavlja za nagrajenca doseženi neto dohodek. V skladu s 108. členom Zakona o dohodnini organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini. Davek od glavne nagrade plača za nagrajenca organizator nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre.

Nagrade niso izplačljive v gotovini in nagrad ni mogoče zamenjati za druge nagrade.

 • Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
  dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov izžrebancev za namen javne objave izžrebancev nagradne igre (ime in priimek). S poslano fotografijo na naslov nagrade@tosama.si poda nagrajenec soglasje, da se njegovi osebni podatki objavijo na spletni strani www.tosama.si, in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre. Istočasno tudi soglaša, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, določen z veljavnimi predpisi in s temi pravili. Po poteku rokov za obvezno hrambo podatkov se osebni podatki izbrišejo, oziroma uničijo. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namen izvedbe te nagradne igre, za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre in za obračunavanje akontacije dohodnine. Organizator sme osebne podatke uporabiti za namen, da stopi v stik s posameznim nagrajencem z namenom sklepanja naknadnih dogovorov. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Predaja nagrad, bo izvedena med 21. 4. 2017 in 21. 5. 2017.
V kolikor se finalisti v desetih dneh od objave na Facebook strani in poslanega obvestila po elektronski pošti ne bodo odzvali, si Organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli naslednjemu z največ »všečki« v drugem delu glasovanja. 
Izid te nagradne igre in določitev nagrajencev ni odvisna od naključja ali kakšnega negotovega dogodka.  Ta nagradna igra namreč ne predstavlja igre na srečo v smislu veljavnega Zakona o igrah na srečo, ampak je njegov končni izid odvisen izključno od doseženih rezultatov na določenem področju v skladu s temi splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri.
Nakup izdelkov ali uporaba storitev oziroma ugodnosti Organizatorja ni pogoj za upravičenost do udeležbe v nagradni igri ali pridobitve nagrade.

 

5.    POGOJI ZA UDELEŽBO V NAGRADNI IGRI

S sodelovanjem v nagradni igri z objavo fotografije se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in z njimi soglaša. Vsak udeleženec se z njimi lahko seznani pred sodelovanjem v nagradni igri. V nagradni igri Daj naprej se lahko za eno izmed nagrad potegujejo le tisti, ki sodelujejo s fotografijo.
Udeležencu, ki s splošnimi pogoji te nagradne igre ne soglaša, organizator ni dolžan omogočiti sodelovanja v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe. Pravne osebe ali druge entitete v nagradni igri ne morejo sodelovati kot udeleženci.
V nagradni igri lahko sodelujejo samo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije. Osebe, mlajše od 18 let ali osebe, ki jim je v celoti ali omejeno odvzeta poslovna sposobnost, lahko sodelujejo le s soglasjem svojega zakonitega zastopnika ali skrbnika.
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
Organizator udeležencem, ki pogojev iz tega člena ne izpolnjujejo, ni dolžan izročiti nagrade.

 

6.    VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Organizator se obvezuje, da bo podatke sodelujočih obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih Organizatorja.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje zbrane osebne podatke ustrezno varovati in na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni. Udeleženec igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo Odjava, ki bo sestavni del elektronskega sporočila. V kolikor udeleženec nagradne igre zahteva, da se podatki umaknejo v času potekanja nagradne igre, se šteje, da se iz nagradne igre umika.
Organizator ne odgovarja za morebitno kršenje obveznosti varstva osebnih podatkov ali prepovedi iznosa osebnih podatkov v tretjo državo, ki bi ga povzročil Facebook, Inc. ali Facebook Ireland Limited.

 

7.    ODGOVORNOST

Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani, na kateri poteka nagradna igra, zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so zunaj Organizatorjevega nadzora.
Sodelujoči v tej nagradni igri soglašajo, da družbi  Facebook Inc. in Facebook Ireland Limited nista organizatorja te nagradne igre ter nimata pravic in obveznosti iz naslova obljubljenih nagrad (nagradne igre), ne prirejata in nista pokrovitelja te nagradne igre. Navedeni družbi ne določata pravil te nagradne igre, ne sodelujeta pri izbiri nagrajencev in na noben drug način ne vodita te nagradne igre.

 

8.    SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na strani Facebook strani Tosama Bela štacunca (www.facebook.com/BelaStacunca) in na spletni strani www.tosama.si

 

9.    Za vse spore, ki izhajajo iz nagradne igre je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Na Viru, 17. marec 2017

Organizator:
Tosama d.o.o., Domžale

© Tosama. Online store by Shopamine. Postavke kolačićaMoji podaci
      https://www.tosama.si/hr/o-tosami
      https://www.tosama.si/hr/izdelki-in-blagovne-znamke
      https://www.tosama.si/hr/blagovne-znamke
      https://www.tosama.si/hr/private-label
    

Na web mjestu Tosama, osim obveznih kolačića, koristimo i analitičke i reklamne kolačiće, kao i kolačiće društvenih mreža.

Ako se slažete s ovim, kliknite gumb Potvrdi. Za detaljan opis i postavku upotrebe pojedinih kolačića kliknite gumb Postavke kolačića.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici Tosama
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. O kolačićima općenito1.1. Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina suvremenih web stranica pohranjuje na uređajima korisnika, odnosno osoba koje svojim uređajima pristupaju određenim internetskim stranicama. Njihova pohrana podkontrolom korisnika, jer u pregledniku koji koriste mogu ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Također kada posjetite web mjesto i njegove podstranice te prilikom obavljanja radnji na njemu, određeni se kolačići automatski odnosno uz vaš izričiti pristanak postavljaju na vaše računalo, telefon ili tablet, putem kojih se mogu bilježiti različiti podaci.

1.2. Kako djeluju i zašto su nam potrebni?

Svakom posjetitelju ili kupcu na početku svake upotrebe internetske trgovine dodjeljuje se kolačić za identificiranje i osiguravanje sljedivosti (tj. “cookie”). Poslužitelji koje tvrtki pruža podizvođač automatski prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji, trgovci ili kupci koriste internetsku trgovinu i pohranjuju te podatke u obliku dnevnika korištenja (tj. “cookie”).

Poslužitelji pohranjuju informacije o korištenju internetske trgovine, statistiku i IP brojeve. Podatke o korištenju internetske trgovine od strane kupaca tvrtka može koristiti za anonimne statistike usluge obrade koje služe za poboljšanje korisničkog iskustva i za plasiranje proizvoda i / ili usluga putem internetske trgovine.

Posredno i nakon pribavljanja pristanka, internetska trgovina može pohraniti i kolačiće vanjskih usluga (npr. Google Analytics) na uređaju posjetitelja ili kupca koji se koriste za prikupljanje podataka o posjetama web mjestu. Što se tiče vanjskih usluga, primjenjuju se pravila i opći uvjeti za obradu osobnih podataka koji su dostupni na donjim poveznicama.

2. Dopuštenje za upotrebu kolačića

Ako su vaše postavke u pregledniku s kojim posjećujete web stranicu takve da prihvaćaju kolačiće, to znači da pristajete na njihovu upotrebu. Ako ne želite koristiti kolačiće na web mjestu ili ih želite ukloniti, možete pročitati postupak u nastavku. Međutim, uklanjanje ili blokiranje kolačića može rezultirati neoptimalnom izvedbom web stranice.

3. Obavezni i neobavezni kolačići i vaš pristanak 3.1. Tvrtka za upotrebu obveznih kolačića nije dužna pridobiti vaš pristanak (obvezni kolačići):

Obvezni kolačići su kolačići ključni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. TOvi su kolačići također potrebni kako bi vam tvrtka mogla ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije.

3.2. Kolačići koji nisu potrebni sa stajališta normalnog rada web stranice i za koje smo dužni dobiti vašu suglasnost (neobavezni kolačići):

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

4. Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati klikom na vezu "Postavke kolačića" u podnožju web stranice.

Također možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića u svom web pregledniku.

U slučaju da želite izbrisati kolačiće sa svog uređaja, savjetujemo vam da slijedite opisane postupke, koji će najvjerojatnije ograničiti funkcionalnost ne samo naše web stranice, već i većine drugih web stranica, jer je upotreba kolačića konstanta u velikoj većini suvremenih web mjesta.