Kariera

‹ Nazaj

Dobrodošli v Tosami!

Tosama je poslovna skupina, ki  je bila ustanovljena 1923. Organizirani smo kot družbe Tosama d.o.o., Intos d.o.o. (invalidsko podjetje) in Tosama Beograd. Skupno zaposlujemo 560 ljudi, velika večina opravlja delo na Viru pri Domžalah, ostali pa v maloprodajnih specializiranih prodajalnah oziroma v predstavništvu v Sarajevu ter odvisnih družbah v Zagrebu in Beogradu.
Med zaposlenimi je 70% žensk in ker se zavedamo, da tradicionalna delitev dela še vedno nalaga večji del bremena za družino ženskam, se trudimo olajševati usklajevanje dela in družinskega življenja. Zaposlenim zato omogočamo fleksibilen delovni čas, povečano število dni dopusta, kjer delovni pogoji to omogočajo pa tudi delo od doma.
Malico omogočamo v gostinskem obratu v prostorih podjetja, imamo pa tudi počitniške objekte v Moravskih Toplicah, Termah Olimje in v hrvaškem Primorju. Trudimo se za vzgojo kulture sodelovanja, v kolektivu je čutiti zavzetost za skupne cilje in pripadnost podjetju.
Nemalo zaposlenih je v Tosami prebilo večji del ali celo svojo delovno kariero. V zadnjih letih smo močno optimirali delovne procese, v svoje vrste pa sedaj vabimo tudi nove zaposlene.

Tehnologinja proizvodnje, Joži Osolin

Izdelovalka trak vate, Nuša Kranjc

PROSTA DELOVNA MESTA

Redne zaposlitve

SKRBNIK IZDELKOV (M/Ž) za higienske izdelke in medicinske pripomočke

Odgovorni boste za:

 • spremljanje trendov, razvoj in predlaganje razvojne strategije dodeljenih skupin izdelkov ter predlaganje tehnoloških rešitev,
 • modifikacija obstoječih izdelkov, testiranje novih materialov in procesov, analiziranje rezultatov le-teh, sodelovanje pri validacijah,
 • spremljanje trendov rezultatov procesne in končne kontrole in iskanje rešitev za izboljšanje kvalitete, sodelovanje s proizvodnjo, kontrolo kakovosti, strateškim razvojem in tehničnim sektorjem,
 • spremljanje trendov reklamacij in iskanje vzrokov, izvajanje  in implementiranje ukrepov za izboljšanje,
 • pregled konkurenčnih produktov in iskanje možnosti za izboljšavo obstoječih proizvodov,
 • urejanje dokumentacije skladno z operativnimi predpisi, sodelovanje na presojah,
 • pripravljanje vzorcev za kupce, sejme, idr.,
 • izdelava, urejanje in ažuriranje tehnične dokumentacije za dodeljene skupine izdelkov,
 • izvajanje drugih del po nalogu vodje,
 • stalno usposabljanje in izobraževanje.

Pričakujemo:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba smeri tekstilne, medicinske, farmacevtske, kemijske ali druge sorodne smeri,
 • delovne izkušnje na podobnih delih so zaželjene in lahko pomenijo prednost v izboru,
 • dobro poznavanje pisarniških računalniških orodij (Word, Excel, Powerpoint, e-mail, internet, ipd.),
 • tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • samoiniciativnost, dinamičnost, komunikativnost, sposobnost hitrega odzivanja, kreativnost, usmerjenost k iskanju rešitev, sposobnost timskega dela, sposobnost vodenja projektov.

Ponujamo:

 • zaposlitev v podjetju s skoraj 100-letno tradicijo, s številnimi certifikati kakovosti in trajnostno usmeritvijo,
 • kreativno delo z veliko možnosti osebnega in strokovnega razvoja,
 • delo v mladi in zagnani ekipi,
 • dolgoročno sodelovanje.

STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (M/Ž)

Odgovorni boste za:

 • sodelovanje in samostojno vodenje projektov na področju izboljševanja sistema kakovosti,
 • prenos informacij in usposabljanje sodelavcev na področju zagotavljanja kakovosti,
 • sodelovanje pri reševanju in analiziranju neustreznosti izdelkov in procesov, reklamacij, korektivnih in preventivnih ukrepov, stalno izboljševanje,
 • komuniciranje s certifikacijskimi inštitucijami in kupci,
 • izdelovanje in skrb za dokumentacijo podjetja,
 • sodelovanje in izvajanje notranjih, zunanjih presoj,
 • sodelovanje z ostalimi oddelki v podjetju,
 • druge naloge po nalogu vodje.

 

Pričakujemo:

 • VII. stopnja izobrazbe naravoslovnotehniške ali organizacijske smeri oz. druge primerne usmeritve,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih, delovne izkušnje na področju zagotavljanja kakovosti v podobni panogi lahko pomenijo prednost v izboru,
 • aktivno (ustno in pisno) znanje angleškega jezika,
 • uporabno znanje programov MS Office in sposobnost hitrega razumevanja drugih računalniških programov,
 • poznavanje standardov kakovosti (ISO9001, ISO 13485, ISO 14001, MDR) ter metod zagotavljanja kakovosti (FMEA, analiziranje možnih vzrokov napak, KU/PU, …),
 • hitra učljivost, pripravljenost za samostojno in timsko delo,
 • pripravljenost za prepoznavanje in uvajanje sprememb,
 • proaktivnost in komunikativnost.

Ponujamo:

 • zaposlitev v podjetju s skoraj 100-letno tradicijo, s številnimi certifikati kakovosti in trajnostno usmeritvijo,
 • zaposlitev za določen čas 12 mesecev s 6-mesečnim poskusnim delom in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
 • možnost občasnega dela od doma,
 • stabilno in spodbudno delovno okolje,
 • možnosti izobraževanja, izpopolnjevanja in nadgrajevanja znanja.

KOMERCIALIST NABAVE (M/Ž)

Vsebina delovnega mesta:

 • proces naročanja in upravljanja z naročili glede na potrebe,
 • spremljanje razmer na trgu in uvajanje korektivnih ukrepov,
 • dogovarjanja in pogajanja o poslovnih pogojih,
 • spremljanje, racionaliziranje in optimiziranje zalog za doseganje želene razpoložljivosti,
 • reševanje reklamacij z dobavitelji,
 • pridobivanje ustrezne dokumentacije in podatkov,
 • zaznavanje poslovnih priložnosti na trgu in njihova aktivna implementacija v podjetju,
 • aktivno sodelovanje s prodajnim timom in ostalimi oddelki v podjetju,
 • upravljanje s pogodbami,
 • uvajanje novih dobaviteljev/izdelkov.

Pričakujemo:

 • vsaj VI. ali VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali naravoslovne smeri,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja nabave,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem medicinskih pripomočkov in izdelkov široke potrošnje,
 • dobro znanje MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • samostojnost, kot tudi sposobnost dela v timu,
 • dobre pogajalske lastnosti, proaktivnost, osredotočenost na interne odjemalce, motiviranost, komunikativnost, kreativnost in inovativnost, usmerjenost k rezultatom.

Ponujamo:

 • redno zaposlitev s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • stabilno delovno okolje in delo v podjetju z dolgoletno tradicijo,
 • redno plačilo,
 • delo v kreativni ekipi,
 • možnost nadgrajevanja znanja in strokovnega razvoja.

ORGANIZATOR INFORMATIK (M/Ž)

V Tosami v ekipo petih zaposlenih v IT oddelku vabimo novega sodelavca za samostojno upravljanje in vodenje enega dela ERP sistema iz vsebinskega področja proizvodnje in logistike (Oracle tehnologije), ter ločenega sistema za logistiko (Microsoft tehnologije). Na tem področju bo samostojno vodil projekte, predlagal spremembe in optimizacije, ter z internimi oddelki sodeloval pri vpeljavi sprememb. Področje bo podpiral s kreiranjem podatkovnih analiz, ter skrbel za spremembe nastavitev na tem delu sistema in opravljal operativna dela na tem delu sistema. Pričakuje se, da bo področji proizvodnje in logistike pokrival tako tehnično kot vsebinsko iz vidika standardov in zakonodaje, ter sodeloval na presojah.

Če vas je zgornji opis pritegnil, poglejte ali vsaj približno izpolnjujete naslednje pogoje:

 • 6. ali 7. stopnjo izobrazbe tehnične smeri,
 • dobro poznavanje Microsoft Office Excel in Word programskih orodij,
 • vsaj triletne izkušnje z dnevno uporabo SQL programskega jezika,
 • napredno znanje jezikov kot so PL/SQL, HTML, MSSQL,
 • izkušnje in znanje uporabe Oracle programskih rešitev, kot je Oracle Reports, Oracle APEX, Oracle SQL Developer, Microsoft SQL Server Management Studio,
 • izkušnje in znanje uporabe naprednih analitičnih orodij kot je PowerBI, PowerPivot, ipd.,
 • konceptualna znanja in izkušnje uporabe le teh na področju podatkovnega modeliranja,
 • sledenje trendom razvoja novih tehnologij in njihove uporabe s področja podatkovne analitike,
 • izkušnje s pisanjem dokumentacije kot so uporabniške zahteve, uporabniška navodila, projektna dokumentacija,
 • poznavanje delovanja konceptov in področja proizvodnih podjetij in logistike,
 • izkušnje z vodenjem projektov,
 • komunikativnost in nekonfliktnost,
 • pripravljenost sodelovanja na projektih in projektnih tim-ih.

V podjetju, ki neguje generacije že več kot 95 let vam ponujamo: 

 • stabilno in dinamično delovno okolje,
 • možnost dela od doma,
 • možnost osebnostne rasti na kariernem področju preko izobraževanj in zanimivih projektov,
 • stimulativno delovno okolje, kjer so dobre in kreativne ideje ter njihova realizacija redno nagrajene.

STROJNIK KOTLOVSKIH IN KOMPRESORSKIH NAPRAV (M/Ž)

Vaše zadolžitve bodo:

 • upravljanje parnih kotlovskih in kompresorskih naprav v skladu s predpisanimi postopki in potrebami tekočega poslovanja;
 • izvajanje tekočih vzdrževalnih del, vezanih na nemoteno obratovanje naprav;
 • evidentiranje obratovanja naprav; 
 • opravljanje drugih del v skladu z navodili nadrejenih.

Pričakujemo: 

 • IV. stopnjo izobrazbe kovinarske, strojne smeri ali elektro smeri; 
 • vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju upravljanja kotlovskih in kompresorskih naprav; 
 • dobro poznavanje parnih kotlov in kotlovske opreme;
 • pripravljenost za izobraževanje in izpopolnjevanje;
 • komunikativnost, smisel za sodelovanje in pomoč sodelavcem; 
 • pripravljenost na delo v izmenah (3 izmene) in po potrebi tudi nadurno delo.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z opravljenim izpitom za Strojnika kotla skladno s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav.

Ponujamo: 

 • delo v zagnanem timu s prijetnimi sodelavci, 
 • stabilno in spodbudno delovno okolje, 
 • možnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.

 

STROJNIK KONFEKCIONER (M/Ž)

Delo bo obsegalo:

 • upravljanje s stroji
 • različna ročna dela kot npr. pakiranje,
 • nadzor in sprotna kontrola količine in kvalitete proizvodov,
 • druga dela po nalogu vodje.

Pričakujemo:

 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj, po možnosti v proizvodnji,
 • zaključena osnovna ali poklicna šola,
 • pripravljenost na delo v 3-eh izmenah,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • natančnost, odgovornost, zanesljivost, ročne spretnosti,
 • upoštevanje navodil nadrejenega.

Ponujamo:

 • stabilno delovno okolje v podjetju s tradicijo in dolgoročno perspektivo,
 • redno zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega podaljšanja,
 • možnost nadgrajevanja znanja.

STROJNIK (M/Ž)

Vaše delo bo:

 • opravljanje nalog strojnika (strojna dela),
 • upravljanje in nadzorovanje strojev,
 • izdelovanje izdelkov,
 • nastavljanje parametrov,
 • odgovornost za količino in kvaliteto proizvodov,
 • druga dela po nalogu vodje.

Pričakujemo:

 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj s proizvodnim delom, 
 • vsaj zaključena osnovna šola ali poklicna šola,
 • pripravljenost na delo več izmenah,
 • ustrezne psihofizicne sposobnosti (dvigovanje bremen),
 • ročne spretnosti, natančnost, odgovornost, zanesljivost,
 • upoštevanje navodil nadrejenega.

Ponujamo:

 • stabilno delovno okolje,
 • redno zaposlitev za določen čas in možnostjo podaljšanja,
 • možnost nadgrajevanja znanja.

VZDRŽEVALEC STROJEV (M/Ž)

Vaše delo bo:

 • vzdrževanje strojev v proizvodnji,
 • skrb za pravilno delovanje strojev,
 • skrb za nastavitve na strojih,
 • ustrezna popravila.

Pričakujemo:

 • IV. stopnja izobrazbe: mehanik industrijskih strojev, elektromehanik ali druga ustrezna izobrazba,
 • delovne izkušnje na podobnih delih so zaželjene, a niso obvezne,
 • hitra učljivost,
 • pripravljenost za delo v treh izmenah.

Ponujamo:

 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
 • samostojno in dinamično delo v prijetnem kolektivu,
 • možnosti izobraževanja, izpopolnjevanja in nadgrajevanja znanja.

 

 

Če se želite pridružiti uspešnemu kolektivu pošljite vašo prijavo z navedbo delovnega mesta, na katerega se prijavljate, po elektronski pošti na kadri@tosama.si ali na naslov:
TOSAMA d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta 35
1230 Domžale

Študentska dela

PAKIRANJE V PROIZVODNJI

V proizvodnji za potrebe pokrivanja letnih dopustov in zaradi povečanega obsega dela pogosto potrebujemo nove študente, predvsem na delu pakiranja higienskih tamponov v dopoldanski in popoldanski izmeni. Urna postavka je bruto 6,17 / neto 5,21 EUR, malica je zagotovljena.

Proizvodnja je sterilna in ni dovoljen večji nakit, umetne trepalnice,  umetni oz. nalakirani nohti (možna uporaba rokavic), pirsingi (dovoljeni če so zaščiteni). Obvezna je uporaba zaščitnih sredstev (pokrivalo). Pred pričetkom morajo študenti prinesti potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu.

Za prijavo oz. več informacij pišite na kadri@tosama.si

PROMOCIJE

Za promocije Tosaminih izdelkov v maloprodajnih trgovinah po celi Sloveniji pogosto iščemo resne, a prijazne in komunikativne študentke. 

Kraj dela in delovni čas je po dogovoru, urna postavka je bruto 6,17 / neto 5,21 EUR

Če vas zanima, vas vabimo, da pišete na e-mail petra.belaj@tosama.si ali pokličete na tel.št. 041-748-524

© Tosama. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki
      /o-tosami
      /izdelki-in-blagovne-znamke
      /blagovne-znamke
      /private-label
    

Na spletni strani Tosama poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Tosama
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.